Výše příspěvků platná pro rok 2019

 1. členové jednoty nebo osoby, které vstoupily do budovy sokolovny jsou povinni dodržovat Provozní řád sokolovny T.J. Sokol Omice
 2. každý člen Sokola musí mít zaplacen roční členský příspěvek ČOS
 3. výše příspěvků:
  • děti a mládež do 18 let, důchodci nad 65 let - 200,-
  • ostatní - 500,-
  • zápis, členský průkaz - 20,- / 10,-

Platba příspěvku je možná u jednotlivých vedoucích kroužků, členů výboru (Radek Bukovský, Aleš Sosík, Martin Londýn, Lubor Novotný) nebo bezhotovostně na účet číslo 2600772820/2010 (do poznámky uveďte své jméno).

Výše příspěvků platná pro rok 2018

 1. členové jednoty nebo osoby, které vstoupily do budovy sokolovny jsou povinni dodržovat Provozní řád sokolovny T.J. Sokol Omice
 2. každý člen Sokola musí mít zaplacen roční členský příspěvek ČOS
 3. výše příspěvků:
  • děti a mládež do 18 let, důchodci nad 65 let - 250,-
  • ostatní - 550,-
  • zápis, členský průkaz - 20,- / 10,-