Založení Sokola v Omicích se datuje již před válkou roku 1914. Prvním cvičitelem a zakladatelem byl Ludvík Nečesal, který první vedl v Omicích neformální cvičení mládeže na hrazdě a žerdi. Pořádali se sbírky, ze kterých by se nakoupilo nářadí, ale válka r.1914 všechny plány překazila. Sportovci narukovali a vybrané peníze se rozdali vojákům.

Teprve po válce se pokračovalo.Tj Sokol Omice byla založena 30.3.1919, kdy se konala první valná hromada. Cvičilo se pravidelně 3x týdně na nářadí v sokolovně . Mezi první zakladatele patřili Jan Kazda-hospodář, Štěpán Patera –vedoucí dorostu a Ludvík Šustera- první vzdělatel.

Ve zprávě o činnosti z r.1949, je zaznamenáno, že Tělovýchovná jednota Sokol Omice má 98 členů (68 můžů a 30 žen). Hraje se volejbal, stolní tenis, kopaná, cvičí se na nářadí, hraje se také divadlo, pořádají se výlety.

V 50.letech Sokol jako takový zaniká a jeho funkci přebírá ČSTv ( Československý Svaz tělesné výchovy).

60. a 70 léta jsou ve znamení Spartakiády a neustálého schůzování, seminářů, výročních členských schůzí a aktívů. Ale i přesto se sportuje. Hraje se odbíjená mužů i žen, stolní tenis, cvičí se na nářadí. Pořádají se hody a plesy. TJ se aktivně podílí na pořádání Mistrovství světa v cyklistice, které se koná v Brně r.1969.

V 80.-90. letech probíhalo v sokolovně cvičení mládeže. Roku 1984 byl založen taneční kroužek žen pod vedením J. Charvátové a R. Kucejové.