Stanovy ČOS jsou nejvyšší organizační normou České obce sokolské. Vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a jsou ve smyslu tohoto zákona právně závazné. Nadřazenými právními normami stanov ČOS jsou zákony České Republiky.

Elektronická verze stanov ČOS je určena pro neúřední použití, tj. jako zdroj informací o formálním fungování České obce sokolské.

Pro úřední potřeby, jako je podávání žádostí o granty, přílohy smluv atd., jsou třeba ověřené stanovy. Originál stanov ČOS, z kterého je možné dělat ověřené kopie je k dispozici na příslušné sokolské župě.

Stanovy České obce sokolské platné od 26.6.2016 naleznete ZDE ve formátu PDF. Dokument obsahuje naskenované podepsané stanovy.