1.Jednání zahájil a přítomné uvítal Vojta Křivánek.

Následně členy seznámil s hospodařením TJ Sokol za rok 2012, zprávu o stavu financí vypracovala paní Zdena Janoušová, která také vede sokolské účetnictví.

Počáteční stav pokladny k 1.1.2012 činil 5.991,-Kč

Příjmy do pokladny za loňský rok jsou 615.960,43 Kč, výdaje pak 550.900,35 Kč.

Z těchto dat vyplývá, že naše jednota v loňském roce pracovala se ziskem. Nutné je však důsledně vybírat členské příspěvky s důrazem na vedoucí jednotlivých kroužků.

2. S výdaji na opravu sokolovny nás obeznámil Martin Londýn

Jednalo se hlavně o opravu několika komínů, které už byly v havarijním stavu. Následovaly opravy prostor původního pekla. Plány jsou vybudovat tam posilovnu, saunu a šatny.  Dále bylo nutné kopat pod základy a podizolování prostor, tyto práce ještě budou pokračovat. Letos se uskuteční rekonstrukce střechy, ke které by měla přispět požadovaná dotace od kraje 300 tisíc korun. Rozpočet je stanoven na 380.900,-Kč a zahrnuje krytinu, trámy a nátěr. Je však nutné provést i izolaci, to by však navýšilo rozpočet. Proto se naše jednota obrátila na pana Hypra s žádostí o další cenový odhad, který bude snad příznivější, s tím, že pan Hypr je solidní a levný řemeslník.

3.S pracemi na Malém hřišti nás seznámil Vladimír Kalovský

Na Malém hřišti se loni začala svépomocí stavět gabionová stěna, která se letos dodělá, k tomu bude potřeba aktivity dobrovolníků-brigádníků. Letos od obce nelze očekávat žádnou dotaci na hřiště, veškeré příjmy od obce půjdou na jiné projekty. Celkové příjmy za pronájem Malého hřiště od doby jeho využívání činí jen 1.990,-Kč, to je dost málo. Problém tkví v tom, že řada zájemců o sportování na Malém hřišti si zvykla půjčovat klíče od sponzorů zadarmo. Vzhledem k tomu, že asi za 10 let se bude muset vyměnit povrch na Malém hřišti, bylo by žádoucí, aby z peněz za pronájem bylo možné tento povrch financovat, což za vzniklých okolností není možné. Proto musí dojít ke změně. Každý, kdo bude chtít využívat malé hřiště mimo rezervované hodiny, musí se předem zaregistrovat on-line na stránkách sokola. Jinak nebude mít na hřiště přístup. Po každém použití hřiště je nutná údržba povrchu, každý si po sobě musí uklidit!!!

V plánu je možnost vybudovat,hned vedle víceúčelového hřiště, beach hřiště. Přínosem je, že hřiště může vzniknout za výhodných finančních podmínek, tj. asi 60 tisíc, prakticky jen cena písku. Samozřejmě s přispěním práce brigádníků, bez kterých by se to neobešlo.Bylo připomenuto, že každý člen TJ Sokol musí ročně odpracovat 10 brigádnických hodin. Poté,co byli členové vyzváni,aby vyjádřili svůj názor na beach hřiště, slova se ujal Karel Janouš, zda je účelné budovat něco, co lze využívat jen pár měsíců v roce, Vladimír Kalovský namítl, že díky neoprénovým ponožkám je možné hřiště využívat i mimo letní sezonu. Vojta Křívánek podpořil tento názor, s tím, že v Omicích je řada příznivců pro beachvolejbal.

Pan Kalovský vznesl dotaz na Marka Čížka, který spravuje on-line rezervaci Malého hřiště, zda je web opět funkční. Pan Čížek toto potvrdil a přislíbil dodělat ještě další úpravy pro zefektivnění webu.

4.Změna nájmu za pohostinství Sokolovna

Součaný nájemce požádal o snížení nájmu, který činí 8.000 kč měsíčně, na 5.000, kč. Vladimír Kalovský navrhl nájem snížit, ale za protislužbu, např. úklid prostor pod kaštany. Návrh byl přijat, částka nového nájemného byla stanovena na 6.000Kč/měsíc.

Zdena Janoušová připoměla neutěšený stav zasedací místnosti v Sokolovně, je třeba tuto místnost zkulturnit.

5.Volba nového starosty

Končí 2 leté funkční období starostování Vojty Křivánka, jako noví kandidáti jsou navrhováni Radek Leskovjan a Radek Bukovský. Pan Leskovjan se funkce vzdává, pro pracovní vytížení, pan Bukovský s kandidaturou souhlasí. Poté je zvolen nadpoloviční většinou členů.

6. Ukončení Valné hromady a placení členských příspěvků.