Provozní řád sportovního areálu „Malého hřiště“

TJ Sokol Omice | Brněnská 36 | 66441 Omice | IČ: 70983488
www.sokolomice.cz | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Využívání sportovního areálu

 1. Provozovatelem a majitelem sportovního areálu je TJ Sokol Omice.
 2. Uživatel je povinen dbát pokynů a upozornění správců sportovního areálu a ustanovení tohoto provozního řádu.
 3. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování různých míčových her - tenis, volejbal, fotbal, nohejbal a basketbal.
 4. Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny po dohodě se správci. Děti do 15 let pod vedením vedoucího kroužku nebo v doprovodu zákonného zástupce.
 5. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání hřiště dbá bezpečnostních předpisů k ochraně zdraví a majetku.
 6. Po hře si hráči uklidí hřiště, použité fotbalové branky zajistí proti pádu a hřiště přemetou koštětem k tomu určeným.

 

Provoz a správa sportovního areálu

 1. Volně přístupné plochy sportovního areálu mohou využívat všichni občané obce Omice, za podmínek uvedených v tomto provozním řádu (děti do 15 let v doprovodu zákonného zástupce).
 2. Provoz hřiště pro veřejnost začíná dnem 1. dubna a bude ukončen 30. listopadu. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit, nebo zcela zrušit provoz.
 3. Denní provozní doba využívání sportovního areálu pondělí až neděle 7:30 – 21:00 hod. Vstup do areálu je povolen pouze přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů.
 4. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu nahlásit správci sportoviště.
 5. V případě poškození vybavení hřiště, které vznikne herní činností nebo činností související s užíváním areálu, hradí vzniklou škodu uživatel, který ji způsobil. V případě škody způsobené nezletilým dítětem do 15 let věku hradí případné škody jeho zákonný zástupce. V případě poškození bude TJ Sokol Omice vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu.
 6. Klíče od víceúčelového hřiště se půjčují a vracejí správcům hřiště. Ten kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz hřiště a po ukončení činnosti za úklid a uvedení sportoviště do původního stavu.
 7. Klíče se po ukončení činnosti ihned vrací správci, od kterého jsou zapůjčeny.
 8. Provozovatel neručí v areálu za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

Ve sportovním areálu hřiště je přísně zakázáno:

 • jakékoli znečišťování nebo poškozování sportovního areálu;
 • odhazování a ponechávání odpadků mimo místa k tomu určená;
 • manipulovat s ostrými předměty;
 • jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu;
 • pobývání dětí do 15let bez zákonného zástupce nebo vedoucího kroužku;
 • přemisťovat pevné nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa;
 • konzumovat alkoholické nápoje a jídla všeho druhu;
 • kouření a požívání psychotropních a omamných látek;
 • vstupovat podnapilým osobám;
 • rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu;
 • odhazování žvýkaček;
 • vodění psů a jiných zvířat do celého prostoru hřišť;
 • znečišťovat veškeré vybavení hřišť;
 • vytvářet nadměrný hluk aby nedocházelo k obtěžování občanů v sousedství hřiště, používat vulgární výkřiky;
 • provádění jakékoliv činnosti, která není v souladu s účelem provozování areálu.

Pro hřiště s umělým povrchem je dále zakázáno:

 • na povrch umělé trávy je zakázán vstup obuvi s kolíky (kopačky, tretry, obuv s podpatky apod., lze vstupovat v tzv. TURF obuvi);
 • vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky aj.);
 • úmyslné prudké opakované nakopávání a odrážení míče o sítě oplocení;
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch.

Pro beach hřiště je dále zakázáno:

 • rozhazovat písek do okolí;
 • vstupovat na hřiště ve znečištěné obuvi (bláto, písek, kamínky aj.);
 • úmyslné prudké opakované nakopávání a odrážení míče o sítě oplocení;
 • odhazování žvýkaček do písku.

Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, nebo jinak obtěžovat nejbližší okolí.

Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí pronajímatelů.

 

Další ustanovení

 1. Při nedodržování tohoto provozního řádu může správce nebo člen výboru TJ Sokol Omice cvičence z hřiště vykázat. Při neuposlechnutí těchto pokynů bude přivolána policie.
 2. Tento provozní řád a jeho případné změny včetně oznámení správce sportovního areálu jsou a budou k nahlédnutí v areálu sportoviště a na webových stránkách TJ Sokol Omice (www.sokolomice.cz).
 3. TJ Sokol Omice nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a rovněž nenese odpovědnost za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti.

 

Kontakty - správci:

Radek Bukovský         
Martin Londýn
Aleš Sosík
Lubor Novotný
Vladimír Kalovský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.